fbpx

 

 

 

 

I sammenligning med det fysiske DNA, som er de genetiske instruktioner, der benyttes i udviklingen og opretholdelsen af alle kendte levende organismer fungerer sjælens DNA også som en kerne for genetiske instruktioner men på det energetiske niveau.

Ligesom et formål med det fysiske DNA er at blive klogere på sygdomme og helbredelse heraf, har sjælens DNA et tilsvarende formål med at få indsigt i blokeringer, smerte, sygdomme og meget mere Mellem inkarnationer, mellem livene på jorden, betragter sjælen sin fremtidige udvikling og forbedring af sin essens. Det er nemlig der, sjælen vælger det korrekte livsformål som vil føre den til et højere sted mod lyset.

Der er tre hovedoverskrifter i sjælens DNA:

* Rettelse – der drejer sig om at rette fejl fra tidligere liv.

* Karma – der drejer sig om at fjerne karma, der påvirker relationer til andre sjæle både på jorden i en krop og mellem livene.

* Regnskab – der drejer sig om uafsluttede regnskaber fra tidligere liv

9 måneder før befrugtningen vælger sjælen sin energetiske DNA. Der skal tages hensyn til flere betingelser: det rigtige miljø, mor, far og ikke mindst det rigtige tidspunkt for fødslen.

Den Kabbalistiske numerolog afslører Sjælens DNA via bestemte ældgamle koder som stammer fra det hebraiske alfabet. Koderne af den energetiske DNA bliver krypteret ind i fødselsdato, dit navn og dine forældres navn samt den kosmiske energi dit fødselssted har.

Sjælens DNA kan ikke ændres og ved en manipulation f.eks. ved navneskift skabes unødvendige udfordringer som senere hen fører til en ny karma.

Bestil din SJÆLS DNA journal: 

Indkøbskurv